Συμβεβλημένα νοσοκομεία

Συμβεβλημένα νοσοκομεία

Στο παρελθόν τα περισσότερα ασφαλιστήρια προγράμματα υγείας λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τη χρήση συγκεκριμένου δικτύου νοσοκομείων, τα λεγόμενα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Συναντούσαμε προγράμματα με απεριόριστη κάλυψη χωρίς περιορισμούς είτε στις αμοιβές των ιατρών είτε στο ύψος των δαπανών νοσηλείας. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να εκτινάσσεται το ασφάλισμα που θα έπρεπε να καταβάλλει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια συναντάμε ολοένα και περισσότερο προγράμματα που δίνουν κίνητρο στους ασφαλισμένους προκειμένου να απευθύνονται σε συμβεβλημένα νοσοκομεία, έχουν εισάγει πίνακες αμοιβών ιατρών και γενικότερα αποσκοπούν στο να ελέγχουν τα αναγνωριζόμενα έξοδα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο δείκτη ζημιών.

Με αυτόν τον τρόπο βέβαια διασφαλίζονται και οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα οφέλη μέσα από αυτές τις συνεργασίες. Καταρχάς δεν αναμειγνύονται με τα έξοδα που θα προκύψουν μέσα από μία νοσηλεία ή τις αμοιβές που θα πρέπει να καταβάλλουν στους ιατρούς. Επίσης, δεν χρειάζεται να εκταμιεύσουν χρήματα για την κάλυψη όλων αυτών των δαπανών. Η εξόφληση γίνεται απευθείας και άμεσα από την ασφαλιστική εταιρεία στα συμβεβλημένα νοσοκομεία.

Άλλα οφέλη από τη χρήση των συμβεβλημένων νοσοκομείων είναι η διασφάλιση της αναγκαιότητας μιας νοσηλείας πραγματοποιώντας τις απαραίτητες εξετάσεις, αλλά και η παράλληλη χρήση του κοινωνικού φορέα με απλές διαδικασίες. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνεται στο ελάχιστο ή εκμηδενίζεται η συμμετοχή στων ασφαλισμένων όταν διαθέτουν πρόγραμμα με συμμετοχή.

Ένα τελευταίο κίνητρο για τους ασφαλισμένους που εμφανίζεται στα συμβεβλημένα νοσοκομεία είναι ένα πλήθος δωρεάν πρωτοβάθμιων παροχών που μπορούν να εκμεταλλευτούν στα εξωτερικά ιατρεία των μεγαλύτερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κυρίως για έκτακτα περιστατικά. Έτσι, έχουν την ευκαιρία για άμεση ιατρική ανταπόκριση, ανεξαρτήτως εφημερεύοντος νοσοκομείου, αποφεύγοντας αναμονές και ταλαιπωρία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν δωρεάν αυτά τα προνόμια ή με ειδικές εκπτώσεις, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο επιπλέον χρήματα.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων, μέσα από το οποίο θα έχετε περισσότερες εναλλακτικές επιλογές, διασφαλίζοντας τη νοσοκομειακή σας κάλυψη και απολαμβάνοντας όλα αυτά τα προνόμια.

Συμβεβλημένα νοσοκομεία

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Αποζημιώσεις πελατών μας από το 2011

155.820,80 €

Προσφορά ασφάλισης

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Τηλεφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6978656798

E-Mail:

Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία: Εθνική Ασφαλιστική