Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στις ειδικότητες των Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού έναντι συμβολικού αντιτίμου 20 €.

Έκπτωση 15% στις επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες.

Έκπτωση 35% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις.

Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο της κλινικής, όταν το περιστατικό είναι επείγον και εφ'όσον ακολουθήσει εισαγωγή και νοσηλεία.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη,SGOT,SGPT,HDL, LDL, ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογράφημα.

 • Δωρεάν Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων: Παθολόγους, Ουρολόγους, Ορθοπεδικούς, Καρδιολόγους, Αγγειολόγους, Ενδοκρινολόγους, Διαβητολόγους, Γενικούς Χειρουργούς, Χειρουργούς Παχυσαρκίας, Χειρουργούς Μαστού, Οφθαλμιάτρους, Ω.Ρ.Λ., πλαστικούς Χειρουργούς, Νευροχειρουργούς, Γυναικολόγουςκ.ά.
 • Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις με παραπεμπτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς συμμετοχή.
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά Ιατρεία σε τιμές ΦΕΚ χωρίς παραπεμπτικό.
 • Δωρεάν μεταφορά, προς την κλινική με ασθενοφόρο, όταν το περιστατικό είναι επείγον.
 • Επίσκεψη σε εφημερεύοντες ιατρούς σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού με συμμετοχή 5,00€ (περιλαμβάνονται οι oncall ιατροί).
 • Καλύψεις σε προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, μηδενίζοντας τη συμμετοχή όπου υπάρχει Ειδική προσφορά για ψηφ. μαστογραφία 30,00€ και τεστ Παπ 15,00€.
 • Ειδικά προνομιακά check – up.
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, SGOT,SGPT, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας.

 • Δωρεάν οκτώ (8) προγραμματισμένες επισκέψεις, σε ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων (Παθολόγους, Χειρουργούς).
 • Απεριόριστες επισκέψεις προγραμματισμένες σε ιατρούς στις ειδικότητες Καρδιολόγου, Ουρολόγου, Ορθοπεδικού στην προνομιακή τιμή των 20 € και στις λοιπές ειδικότητες (Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος, Αγγειοχειρουργός κλπ) στην προνομιακή τιμή των 30€.
 • Συνταγογράφηση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ με 10€.
 • Διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με έκπτωση 15% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.
 • Απεικονιστικές εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου.
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο της κλινικής, όταν το περιστατικό είναι επείγον και εφ'όσον ακολουθήσει εισαγωγή και νοσηλεία.
 • Έκπτωση 10 % στα έξοδα νοσηλείας.
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Δωρεάν ετήσιο Check – up το οποίο περιλαμβάνει: Γενική αίματος, ουρία,κρεατινίνη, σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, SGOT,SGPT,HDL, LDL.

Δωρεάν πέντε (5) προγραμματισμένες επισκέψεις στις ειδικότητες των Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου.

Ειδικά προνομιακά check – up

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Αποζημιώσεις πελατών μας από το 2011

155.820,80 €

Προσφορά ασφάλισης

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Τηλεφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6978656798

E-Mail:

Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία: Εθνική Ασφαλιστική