Underwriting είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρίζει και ταξινομεί κάθε υποψήφιο προς ασφάλιση κίνδυνο, αποφασίζει αν θα αναλάβει να καλύψει τον κίνδυνο, προσδιορίζει την τιμή του ασφαλίστρου και καθορίζει τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης. Είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία για την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία έχει στόχο τη δημιουργία ενός υγιούς και κερδοφόρου χαρτοφυλακίου.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος, τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής τέσσερα:

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα σχετικά με την επέλευση οποιουδήποτε μελλοντικού περιστατικού που δεν είναι αναμενόμενο και το οποίο μπορεί να προξενήσει κάποια οικονομική ανάγκη. Ο κίνδυνος μπορεί να προκληθεί από φυσικά αίτια, από ανθρώπινη πράξη ή από την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ασφαλιστήριο είναι το έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται η σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης. 

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι μια επώνυμη, ενοχική, αμφοτεροβαρής, διαρκής σύμβαση, κατά την οποία ο ασφαλιστής (δηλαδή η ασφαλιστική επιχείρηση), αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στο λήπτη της ασφάλισης ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό, από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Εγγυητικό κεφάλαιο είναι το ποσό που είναι υποχρεωμένη να τηρεί μια ασφαλιστική εταιρεία και ισοδυναμεί με το 1/3 του απαιτούμενου περιθωρίου Φερεγγυότητας. Επίσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ποσό που ονομάζεται ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και το οποίο είναι απαραίτητο να τηρεί μία εταιρεία για να λάβει άδεια λειτουργίας. Στον κλάδο ζωής το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο ορίζεται σε 6.000.000 ευρώ.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας είναι το απόθεμα που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, εκτός από τα τεχνικά αποθέματα, για την κάλυψη των κινδύνων που έχουν αναλάβει και ισοδυναμεί με την ελεύθερη βάρους περιουσία τους. Αποτελείται από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, το μισό του μη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τα αποθεματικά που δεν αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τα κέρδη της ασφαλιστικής εταιρείας που μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος, τις υπεραξίες που προέρχονται από υποεκτίμηση στοιχείων του ενεργητικού, το σωρευτικό προνομιούχο κεφάλαιο και τα δάνεια μειωμένης διασφάλισης μείον τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Τεχνικά αποθέματα είναι οι προβλέψεις της ασφαλιστικής εταιρείας που αναγράφονται στο παθητικό των οικονομικών της καταστάσεων ώστε να αποτυπώσει λογιστικά τις υποχρεώσεις που έχει από τους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Καθαρό ασφάλιστρο είναι το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία έναντι των ασφαλισμένων. Πρόκειται για το ποσό που εκτιμά η ασφαλιστική εταιρεία ότι είναι απαραίτητο για καλυφθούν οι παροχές προς τους ασφαλισμένους.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η για ένα τουλάχιστον χρόνο από τότε που θα αναγγελθεί εγγράφως στην ασφαλιστική εταιρεία διαρκής και ολοκληρωτική ανικανότητα του ασφαλισμένου, είτε από ασθένεια είτε από ατύχημα, να εκτελέσει την εργασία που έκανε πριν πάθει την ανικανότητα ή κάθε άλλη εργασία για την οποία έχει την απαιτούμενη μόρφωση, εκπαίδευση και πείρα.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ασφαλιστηρίου ή από την αντίστοιχη με αυτήν ημερομηνία των επομένων ετών.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο συμβαλλόμενος στην ασφαλιστική εταιρεία ως αντάλλαγμα για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε αυτόν. Το ποσό αποτελείται από το καθαρό ασφάλιστρο, το περιθώριο κέρδους της εταιρείας, τις επιβαρύνσεις για τα διάφορα έξοδα, τους φόρους και τα τέλη.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το φυσικό πρόσωπο επί της ζωής του οποίου συνομολογείται η ασφάλιση. Τον ασφαλισμένο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση οι οποίες από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ίδιο. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το συμβαλλόμενο αφού έχει λάβει γνώση της σύμβασης.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει τη σύμβαση ασφάλισης με την ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το ασφάλιστρο, έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κάθε Διαγνωστικό Κέντρο με το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία έχει συμφωνήσει ότι τούτο υποχρεούται στην εφαρμογή των περιγραφομένων παροχών.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κάθε Διαγνωστικό Κέντρο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και επιτελείο για την πραγματοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εργαστηριακές, απεικονιστικές και επεμβατικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τα Συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρεία Διαγνωστικά Κέντρα και οι οποίες είναι συμβατές με το ατύχημα, την ασθένεια ή με την συμπτωματολογία που αναγράφεται στο παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού του ασφαλισμένου.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας ονομάζεται το ανώτατο κατά νοσηλεία καλυπτόμενο από την εταιρεία ποσό εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του ασφαλισμένου, σε εκτέλεση των όρων της κάλυψης. Στο ως άνω ποσό εξόδων συμπεριλαμβάνονται και τα προηγηθέντα έξοδα επείγουσας προς νοσηλείας μεταφοράς ασθενούς.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Επείγον περιστατικό: Η λόγω ασθένειας ή ατυχήματος ανάγκη άμεσης νοσηλείας του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Συμμετοχή ονομάζεται το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος, στα μετά την αφαίρεση της απαλλαγής αναγνωρισθέντα έξοδα νοσηλείας.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

απαλλαγή

απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που αφαιρείται, σε κάθε περίπτωση αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος παραρτήματος, από το σύνολο των αναγνωρισθέντων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, για το οποίο δεν καταβάλλεται αποζημίωση, αλλά το επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Θεραπεία είναι η με όλα τα επιστημονικά μέσα, προσπάθεια αποκατάστασης της, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, διαταραχής της υγείας του ασφαλισμένου, με χειρουργική ή συντηρητική μέθοδο, η οποία είναι ιατρικά τεκμηριωμένη και επιβεβλημένη.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Θέση Νοσηλείας είναι η κατηγορία θέσης εντός νοσοκομείου που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια νοσηλείας του.

Οι κατηγορίες που καλύπτονται είναι οι παρακάτω:

  • Θέση Α: Δωμάτιο με ένα κρεβάτι
  • Θέση Β: Δωμάτιο με δύο κρεβάτια
  • Θέση Γ: Δωμάτιο με τρία ή περισσότερα κρεβάτια

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Νοσηλεία είναι η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή και παραμονή του ασφαλισμένου ως εσωτερικού ασθενούς σε νοσοκομείο για μία τουλάχιστον διανυκτέρευση και μέχρι 365 ημέρες κατ’ανώτατο όριο, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία, η οποία δεν μπορεί να γίνει εκτός νοσοκομείου. Δεν θεωρείται νοσηλεία η εισαγωγή και παραμονή του ασφαλισμένου εντός νοσοκομείου για χρονικό διάστημα πέραν του ιατρικώς αναγκαίου ή για να υποβληθεί μόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ασφαλισμένα πρόσωπα είναι αποκλειστικά τα πρόσωπα που αναφέρονται στον Πίνακα καλύψεων και παροχών. Δικαίωμα ασφάλισης έχουν ο ασφαλισμένος με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής του οποίου η παρούσα κάλυψη είναι παράρτημα καθώς και ως εξαρτώμενα μέλη η/ο σύζυγος του ασφαλισμένου και τα άγαμα παιδιά τους.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Κύριος ασφαλιστικός φορέας είναι ο Φορέας κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το Νόμο και ο οποίος καλύπτει έξοδα υπηρεσιών υγείας.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Συμβεβλημένο νοσοκομείο με την ασφαλιστική εταιρεία ονομάζεται το νοσοκομείο δημόσιο ή ιδιωτικό με το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία έχει συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας. Οι συνεργασίες αυτές έχουν ως κύριο σκοπό την πληρέστερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Η εταιρεία όμως διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει χωρίς προειδοποίηση του ασφαλισμένου, μερικές ή όλες τις συνεργασίες αν κρίνει ότι οι συνθήκες δεν τις ευνοούν.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Νοσοκομείο είναι το νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόμιμα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου και διαθέτει τον εξοπλισμό και τα μέσα για διάγνωση, θεραπεία και γενικά για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν θεωρούνται νοσοκομεία τα αναπαυτήρια, αναρρωτήρια, σανατόρια, φυσιοθεραπεύτρια, κλινικές ή μονάδες αποκατάστασης αναπήρων, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα για αλκοολικούς ή τοξικομανείς καθώς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ατύχημα είναι η σωματική βλάβη του ασφαλισμένου που αποδεικνύεται αντικειμενικά, προέρχεται από αιτία εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια, ανεξάρτητη από την πρόθεση του παθόντα και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ασθένεια είναι η διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού του ασφαλισμένου που αποδεικνύεται αντικειμενικά, δεν οφείλεται σε ατύχημα, πιστοποιείται ιατρικά, απαιτεί θεραπεία και δεν προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν αλλά ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε την ύπαρξη τους κατά τη σύναψη της ασφάλισης.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Αποζημιώσεις πελατών μας από το 2011

155.820,80 €

Προσφορά ασφάλισης

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Τηλεφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6978656798

E-Mail:

Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία: Εθνική Ασφαλιστική