Ασφάλεια υγείας μετανάστη

Είτε πρόκειται για άδεια παραμονής, είτε για καλύτερη νοσοκομειακή περίθαλψη, έχουμε τις λύσεις!

Ασφάλεια υγείας μετανάστη

Οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής απαιτείται η ασφαλιστική κάλυψη, έστω και μέσω ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Οι μετανάστες υποχρεούνται να υποβάλλουν ασφαλιστήρια συμβόλαια πλήρους κάλυψης ασθενείας.

Με εγκύκλιο του στις 21/10/2014 το Υπουργείο Εσωτερικών καθορίζει τους κινδύνους και τις καλυπτόμενες παροχές που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που προορίζονται για αυτό το σκοπό. Επίσης, προσδιορίζονται σαφώς οι καλύψεις, καθώς και το ελάχιστο ύψος αυτών.

Συγκεκριμένα το ασφαλιστήριο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζομένου 20% κατ’ανώτατο όριο.
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1.500 ευρώ ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλιζομένου 20% κατ’ανώτατο όριο.
  • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζομένου 20% κατ’ανώτατο όριο.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιλαμβάνουν απαλλαγές και πρόσθετες ειδικές συμφωνίες δεν θα γίνονται δεκτά, ενώ θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ενός έτους.

Μάλιστα οι πολίτες των τρίτων χωρών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη του αιτήματος που έχουν υποβάλλει, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 
Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Αποζημιώσεις πελατών μας από το 2011

155.820,80 €

Προσφορά ασφάλισης

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Τηλεφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6978656798

E-Mail:

Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία: Εθνική Ασφαλιστική