Το τέλος των ισόβιων νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας

Το τέλος των ισόβιων νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας

Μία νέα εποχή διανύουμε στην ιδιωτική ασφάλιση. Η εποχή αυτή ήρθε να θεμελιωθεί με την υποχρεωτική εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ, γνωστή ως Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ). Οι βασικές αλλαγές που διαμορφώθηκαν μέσα από αυτήν στον ασφαλιστικό κλάδο αφορούν τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρούν και τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η τήρηση των αποθεματικών κεφαλαίων που είναι απαραίτητα προκειμένου να καθιστούν φερέγγυα μία ασφαλιστική εταιρεία ως προς τους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων της. 

 

Μία σημαντική εξέλιξη και άμεση συνέπεια των παραπάνω ήταν η εμφάνιση των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων και η σταδιακή κατάργηση των ισοβίων στην ασφαλιστική αγορά. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι ότι οι εταιρείες που διέθεταν ισόβια προγράμματα θα έπρεπε να τηρούν διπλάσια ή και τριπλάσια αποθεματικά. Μπροστά σε αυτή την απαίτηση, σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών, αδύνατον να ανταποκριθούν σε αυτήν, προχώρησε στην έκδοση ετησίως ανανεούμενων συμβολαίων, τα οποία όπως είναι λογικό είναι φθηνότερα.

Η βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στα ισόβια και τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ισοβίως την ασφαλιστική κάλυψη που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές (ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλισμένος) και με τους ίδιους όρους, για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι συνεπής στην καταβολή των ασφαλίστρων. Στη δεύτερη περίπτωση η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ετήσια και βάση όρου του συμβολαίου, η εταιρεία δύναται να προχωρήσει μονομερώς σε αλλαγή των καλύψεων ή/και των όρων στην επέτειο του συμβολαίου. Ο όρος αυτός διαφοροποιείται από εταιρεία σε εταιρεία και η διατύπωση του αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, η ασφάλιση υγείας δεν είναι σαν την ασφάλιση του αυτοκινήτου, όπου μπορούμε να αλλάζουμε κάθε χρόνο ασφαλιστική εταιρεία χωρίς κάποιο κόστος. Όχι γιατί μας δεσμεύει η ασφαλιστική εταιρεία αλλά γιατί μπορεί να βρεθούμε ακάλυπτοι σε κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη μετάβαση μας από τη μία εταιρεία στην άλλη. Όταν λοιπόν μία ασφαλιστική εταιρεία έχει τη δυνατότητα, βάση όρων συμβολαίου, να τροποποιήσει τις καλύψεις με τις οποίες δεν συμφωνούμε ή παύουν να καλύπτουν κάποιο πρόβλημα υγείας που ήδη έχει εμφανιστεί, τότε η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να αλλάξουμε ασφαλιστική εταιρεία. Ωστόσο σε περίπτωση που υπάρχει ήδη κάποιο ιατρικό ιστορικό ή έχουμε φτάσει σε προχωρημένη ηλικία, δυσκολεύει η δυνατότητα ασφάλισης σε μία νέα εταιρεία ή παροχής πλήρους κάλυψης χωρίς κάποια εξαίρεση, τη στιγμή που την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα μεγάλο μειονέκτημα των ετησίως ανανεούμενων προγραμμάτων.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το brand name της ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς όσο πιο ισχυρό είναι τόσο πιο δύσκολα θα διακινδυνεύσει να το “ξεθωριάσει”. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα, σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού, όπως η Bupa και η AXA PPP, θα διαπιστώσουμε ότι διαθέτουν ετησίως ανανεούμενα προγράμματα αλλά με πάρα πολύ υψηλό κόστος. Συνεχίζουν να παρέχουν στους ασφαλισμένους τους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας χωρίς σημαντικές αλλαγές στους όρους και τις καλύψεις ενώ οι ασφαλισμένοι συνεχίζουν να τις εμπιστεύονται παρά το πολύ υψηλό κόστος. Ο λόγος είναι η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο μέρη. Αυτή η διαχρονικότητα όμως που διαμορφώθηκε είναι ακόμα πρώιμο να διαμορφωθεί και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Γι’αυτό η καλύτερη κατοχύρωση των ασφαλισμένων και η ισχυρότερη δέσμευση της ασφαλιστικής εταιρείας είναι τα ισόβια προγράμματα. Λίγοι τυχεροί απέμειναν…

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα!

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλιση υγείας

 

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 
Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Αποζημιώσεις πελατών μας από το 2011

155.820,80 €

Προσφορά ασφάλισης

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Τηλεφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6978656798

E-Mail:

Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία: Εθνική Ασφαλιστική