Ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Όλα τα θέματα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας σε μια κατηγορία.

 Πώς επιλέγω ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα;

Η επιλογή ενός νοσοκομειακού προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να είναι λειτουργικό και χρηστικό. Ο υποψήφιος ασφαλισμένος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών προγραμμάτων. Παράλληλα οι ανάγκες και οι δυνατότητες του καθένα είναι διαφορετικές. Γι’αυτό η επιλογή του σωστού προγράμματος καθορίζει την μακροχρόνια επιτυχία του και τη βιωσιμότητα του. Έτσι λοιπόν είναι καθοριστικός ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
Πώς λειτουργεί ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα;

Ένα βασικό ερώτημα όσων δεν έχουν εμπειρία από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και συγκεκριμένα από τα νοσοκομειακά προγράμματα είναι πώς λειτουργεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα μπορούν να δοθούν κυρίως από έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο. Επιμένουμε να τονίζουμε ότι η ασφάλεια υγείας δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια αυτοκινήτου με την οποία ο περισσότερος κόσμος έχει επαφή, κυρίως λόγω της υποχρεωτικής της φύσης.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
Ασφάλεια υγείας μωρού

Η γέννηση ενός μωρού φέρνει μεγάλη χαρά αλλά και αναμφισβήτητα μεγάλη ευθύνη. Και τα δύο όμως οδηγούν πολλούς γονείς να αναζητούν την καλύτερη δυνατή προστασία και κάλυψη από τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Η ευαίσθητη ηλικία του νεογνού αλλά και ο προστατευτισμός των γονέων απαιτούν την καλύτερη φροντίδα και αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόβλεπτου θέματος υγείας που θα προκύψει.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
Γιατί αυξάνονται τα ασφάλιστρα;

Το πλέον σύνηθες ερώτημα των υποψήφιων ασφαλιζομένων αλλά και των ήδη ασφαλισμένων με προγράμματα υγείας, αφορά τις αυξήσεις των ασφαλίστρων στην ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάθε χρόνο. Οι πρώτοι αναρωτιούνται ποιο είναι το ύψος της αύξησης, προκειμένου να κάνουν τον οικονομικό προγραμματισμό σε ένα νέο έξοδο που πρόκειται να προσθέσουν στον προϋπολογισμό τους αλλά και να διαπιστώσουν αν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Οι δεύτεροι, ως επί τω πλείστον, δυσανασχετούν με τις αυξήσεις κάθε χρόνο και ανησυχούν σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των συμβολαίων τους και τα επόμενα χρόνια.

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
Διαδικασία αποζημίωσης

Η διαδικασία αποζημίωσης που ακολουθείται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση πραγματοποίησης νοσηλείας ή διαγνωστικών εξετάσεων, στηρίζεται σε κάποιους βασικούς κανόνες, με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και τυποποιημένη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
Πότε είναι καλύτερα να ασφαλιστώ;

Ένα βασικό και καίριο θέμα που τίθεται συχνά προς συζήτηση με αντικείμενο την ασφάλιση υγείας ανάμεσα στους ασφαλιστικούς συμβούλους και τους υποψηφίους προς ασφάλιση, είναι η χρονική έναρξη της ασφάλισης. Όπως έχουμε αναφέρει ήδη πολλές φορές, η ασφαλισιμότητα είναι η πιο σημαντική έννοια στην ασφάλεια υγείας. Είναι η βάση της διαδικασίας ασφάλισης και γι’αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
Τι είναι η Solvency II

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον ασφαλιστικό χώρο με την κοινοτική οδηγία Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016.  Η νέα οδηγία οριοθετεί το πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών με κυριότερο στόχο την προστασία και τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού κλάδου.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
Αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας - Διαδοχικότητα

Ένα ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε με υπευθυνότητα σε ανθρώπους που διαθέτουν ήδη κάποιο πρόγραμμα υγείας, είναι εάν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγή προγράμματος σε μία νέα ασφαλιστική εταιρεία, όντας δυσαρεστημένοι. Οι πιο συνήθεις λόγοι δυσαρέσκειας είναι η μη κάλυψη σε περίπτωσης ανάγκης, η έλλειψη εξυπηρέτησης, οι παράλογες και συνεχείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
Το τέλος των ισόβιων νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας

Μία νέα εποχή διανύουμε στην ιδιωτική ασφάλιση. Η εποχή αυτή ήρθε να θεμελιωθεί με την υποχρεωτική εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ, γνωστή ως Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ). Οι βασικές αλλαγές που διαμορφώθηκαν μέσα από αυτήν στον ασφαλιστικό κλάδο αφορούν τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρούν και τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η τήρηση των αποθεματικών κεφαλαίων που είναι απαραίτητα προκειμένου να καθιστούν φερέγγυα μία ασφαλιστική εταιρεία ως προς τους ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων της. 

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
Νέο πρόγραμμα υγείας με ευελιξία και χαμηλό κόστος

Ένα νέο πρόγραμμα υγείας, ειδικά διαμορφωμένο στις σύγχρονες ανάγκες και τις υπάρχουσες συνθήκες, έχει προστεθεί στις επιλογές ασφάλισης του ασφαλιζόμενου κοινού. Παρουσιάζει πολλές δυνατότητες ευελιξίας, με χαμηλά ασφάλιστρα και τη σφραγίδα της πλέον αξιόπιστης και φερέγγυας ασφαλιστικής εταιρείας που αποτελεί επιλογή της πλειοψηφίας των ασφαλισμένων στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σελίδα 1 από 5

Δωρεάν προσφορά ασφάλισης υγείας

Αποζημιώσεις πελατών μας από το 2011

155.820,80 €

Προσφορά ασφάλισης

Πάρτε προσφορά για ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Τηλεφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6978656798

E-Mail:

Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία: Εθνική Ασφαλιστική